Lütfen Bekleyin

Homeopatik Remediler Kullanma Kılavuzu – Dr. Roger Morrison

Desktop Guide To Keynotes and Confirmatory Symptoms – Roger Morrison, MD orijinal adlı kitap Homeopati Derneği tarafından çevrilmiş ve düzenlenmiştir. Çevirisi Feray Çetin ve Remzi Demiray tarafından gerçekleştirilen kitabın Giriş yazısı aşağıdadır. Bu kitabın bütün yayın hakları Homeopati Derneğine aittir.

GİRİŞ

Bu kitap, klinik çalışmalarda en çok kullanılan remedilerin anahtar belirtileri ve kesin semptomlarını  kısa ve öz bir şekilde anlatan bir rehber olarak kullanılması amacıyla yazılmıştır. Bu kitaba, hasta görüşmelerinde kolayca  bakılarak faydalanılabileceğini düşünerek “Pratik Kullanım Kılavuzu” adını verdim. Daha önce çalışmalarımda birçok kez böyle bir kaynağın eksikliğini hissetmiştim. Herhangi bir vakada bir remediden emin olmak istesem ya da belirgin bir semptomu doğrulamak ihtiyacı hissetsem hemen bu kitaba başvururum. Bu konuyla ilgili birçok mükemmel yazı olmasına rağmen, mevcut remedilerin en önemli özelliklerinin tümünü bir arada doğru bir biçimde derlemiş başka bir çalışmaya rastlayamadım. Bu kitabın bu boşluğu doldurmasını ümit ediyorum.

Bu kitap, benim bilgilerime dayalı olmakla beraber esasen, George Vithoulkas’la birlikte yaptığımız birçok çalış

malarda ortaya çıkardığımız remedilerin en önemli özelliklerinin bir arada sunulduğu bir derlemedir.  Bay Vithoulkas  bize mükemmel eseri “Materia Medica”yı sunuyor, ancak  bu basit anahtar belirtiler ve doğrulatıcı semptomlar listesinin homeopati alanında oldukça yararlı bir araç olarak kalacağına inanıyorum. Remediler için bilinen her bir semptomu tek tek anlatmaya çalışmadım çünkü bu bizim büyük ansiklopedimizin kapsamına girer. Bu kitap tam kapsamlı bir Materia Medica da değil, çünkü bu kitapta sadece remedilerin özünü kısaca tanımladım. Kısaca söylemek gerekirse bu kitap, homeopati uygulamalarında temel ve pratik bilgileri veren bir kaynaktır.

Bu kitabın amacı görüşme odasında mümkün olduğu kadar homeopata yardımcı olmasıdır. Bu yüzden remedilerin özellikleri Hahnemann’ın kullandığı temel, geleneksel başlıkları olan “Zihin”den “Cilt”e sırasıyla düzenlenmiştir. Zihinsel semptomların hemen ardından genel semptomları verdim çünkü, bu semptomlar remedinin doğrulanmasında büyük önem taşır. Ayrıca tek başlarına çok da açıklayıcı olamayan Klinik, Bileşik Semptomlar ve Karşılaştırmalar bölümlerini ekledim.

“Klinik” bölümü remedinin tedavi ettiği en yaygın durumları kapsar ama okuyucu şunu unutmamalıdır ki patolojik bulgular remedininin seçiminde dikkate alacağımız bilgiler içinde en az spesifik olanıdır.

Bileşik Semptomlar” bölümünde, yaygın olarak görülen ikili ya da üçlü semptomları ele aldım. Bu semptomların beraber görülmesi, düşündüğümüz remedi için  güçlü bir belirtidir, ancak bu remedi Bileşik Semptomları oluşturan her bir semptom için bilinen bir remedi olmayabilir. Örneğin, Cobaltum lumbago için temel bir remedi değildir, ayrıca seminal akıntılarla ilgili önemli remediler arasında da değildir. Ama aynı vakada hem lumbago hem de seminal akıntı görüldüğünde, Cobaltum hasta için verilecek en muhtemel rem

edidir. İkili ya da üçlü semptomları bu bölümde ele aldım.

?Karşılaştırma? bölümünde ise sadece karşılaştırılan remediler arasındaki benzerlikleri ele aldım. Deneyimlerim sonucu en çok birbirleriyle karıştırılabilecek remedileri belirledim ve bu karışıklığın nedenlerini de açıkladım.

Kitapta anlattığım semptomlar normal ve koyu harflerle gösterilmiştir. Bunun nedeni anahtar özellik taşıyan ile daha az belirgin olanları birbirinden ayırt etmek içindir. Burada anlatılan anahtar özellik öyle bir belirleyici semptomdur ki, hastanın ağzından bunu açık ve kesin bir şekilde duyduktan sonra zihnimiz bizi otomatik olarak doğru remediye yönlendirir. Sadece bir semptomdan yola çıkarak teşhis koymamalıyız. Teşhisimizin doğruluğundan emin olmak için araştırmamızı mümkün olduğunca geniş tutmamız gerekir. Anahtar özellik çok güçlü bir göstergedir ve hangi remediyi seçeceğimize karar verme aşamasında büyük önem taşır.

Burada liste halinde verilen anahtar özellikler teşhisimizi doğrulamak için bize yol gösterici olacaktır. Bir vakayı ilk ele aldığımızda, remedilerle ilgili olarak her türlü ön yargıdan uzak durmalıyız. Hastaya sorular sorduktan sonra semptomları

iyice belirginleşip kafamızda bazı remediler oluştuğunda, hastaya bu remediler ile ilgili anahtar özellikleri sormak genelde çok faydalı olur. Remediyi seçerken homeopatlar kitaptaki koyu harflerle yazılmış semptomları gözden geçirip bunları hastaya sorarak doğru sonuca ulaşabilirler.

*(Yıldız) işareti söz konusu remedinin, verilen semptom için Materia Medica kitabındaki en önemli remedi olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Semptom, verdiğimiz remedinin anahtar özelliği olmaması durumunda bile geçerli olabilir. Burada göreceğiniz bütün kısaltma işaretleri Kent?in Repertory?sinde de aynen kullanılmıştır.

Daha önce de anlattığım gibi bu kitapta göreceğiniz semptomlar çoğunlukla George Vithoulkas ile yaptığım çalışmalardan alınmıştır. Bunun yanı sıra birçok farklı güvenlir kaynaklardan da faydalandım. Bu kitapta bahsedilen, benim kişisel olarak doğruluğunu test etmediğim bazı semptomlar ise Kent, Nash veya Lippe gibi güvenilir kaynaklardan alınmıştır. Bu gibi örneklerde semptomu, yazarını belirterek ekledim ya da ?birçok yazar bu semptomdan bahsetmiştir?? diye bir ifade kullandım. Sadece başka bir kaynakta yer aldıkları için bu semptomları bir araya getirmedim. Kendi vakalarımda doğrulamış olduğum özel  semptomları  ya da inceleme fırsatı bulduğum bazı vakalardaki semptomları da burada belittim. Ayrıca çok fazla deneyimleyemediğim ya da sadece teorik olarak öğrendiğim remedileri bu kitaba dahil etmedim. Bu nedenle bu kitap, tam anlamıyla bütün bir çalışma değildir (okuyanlar,remedilerle ile ilgili her türlü bilgininin bu kitapta sunulduğunu iddia edemezler) ve her homeopatın kitabın yanındaki boş alanlara kendi görüşlerini eklemelerini  memnuniyetle karşılarım. Bu uyarıyı yaptıktan sonra,  bu kitabı hazırlamak için tüm çaba ve yeteneğimle yedi yıl çalışarak, anahtar özellikleri ve karakteristik özellikleri en iyi şekilde belgeleyerek size sunduğumu belirtmek isterim. Okuyucularımın yorumlarını ve katkılarını dört gözle bekliyorum.

KİTAPTAKİ SEMBOLLER

 

EKSTREMİTELER Kas seğirmesiKore (Caust, Cimic.)Kas krampları, özellikle bacaklar, eller, ayaklar ve  baldırlar
Baş parmak yumruk içinde sıkılıKLİNİKAstım, Baş ağrısı, Kramp, MigrenTAMAMLAYANLAR

Calc.


Astım ve epilepsiBİLEŞİK SEMPTOMLAR

İshal ve ekstremitelerde kramplar

KARŞILAŞTIRMALAR

   Cic. Zinc. Caust.

İtalik yazı, söz konusu semptom için diğer önemli remedileri gösterir.Normal harflerle yazılanlar sık görülen ya da doğrulayıcı semptomları gösterir.

* (Yıldız) ise ilgili semptom için bunun en önemli remedi olduğunu gösterir.

Koyu harf, remedinin gerçek anahtar özelliğini gösterir

Benzer diğer remediler.

Bu remediyi gösteren bileşik semptomlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Homeopati Derneği Logo

Derneğimiz Homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak,bu alanda tedavi hizmeti vermek uzmanı yetiştirmek ve araştırmalar yapmak amacıyla 2007 de kurulmuştur.

Salı->Pazar : 10:00-18:00
Pazartesi : KAPALI

+90 212 244 92 04
+90 535 082 44 09

bilgi@homeopatidernegi.org

GÜMÜŞSUYU - TAKSİM
ÖMER AVNİ MAHALLESİ EMEKTAR SOKAK 24/5

Homeopati Dernegi