Lütfen Bekleyin

Hakkımızda

Homeopati Derneği, Türkiye’de homeopatinin yaygınlaşmasını  sağlamak, homeopati uzmanı yetiştirmek,homeopatik danışmanlık hizmeti vermek, proje ve araştırmalar yapmak üzere 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Kuruluşundan bu  güne kadar  ,T.C Sağlık Bakanılığına sunduğumuz raporlar, çalışmalar ve düzenlediğimiz Uluslararası Konferanslar  ile verilen emekler  sonucunda, Türkiye’de ,27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’’kapsamında  kabul edilmiştir.T.C Sağlık Bakanlığı tarafından

’’ Kişiye özgü seçilmiş homeopatik ilaçlar ile sağlık durumunu iyileştirıneyi hedef alan bütüncül bir uygulama yöntemidir’’ tanımı yapılmıştır.

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44140/homeopati-sertifikali-egitim-programi-standartlari-hakk-.html

Homeopatinin doğru şeklide tanıtılması ve yaygın kullanımını sağlamak amacı ile yılın çeşitli dönemlerinde,farklı şehirlerde ve talep eden küçük gruplar ile kısa süreli seminerler de düzenlemekteyiz

Üyelik başvurusu için uyelikbasvuruformu nu indirip bilgi@homeopatidernegi.org adresine mesaj olarak atabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Başkan: Elif Alın

Üyeler

Ayşen Sert

Burcu Budak Albayrak

Hande Özçıkrıkçı

Hande Özbek

Sayman: Gülin Arıcan

 

 

Mezunlarımız

2009
Ayşe Eyüboğlu
Uzm. Dr. Burçin Acar
Benan Kurtuluş
Uzm. Dr. Burçin Acar
Dt. Ece Dedeoğlu
Uzm. Dr. Elif Güzelbağ
Dr. Gülseren Aslan
Hande Özçıkrıkçı
Nilgün Seyhun
Dr. Özlem Lamaison
Özgül Köse
Selma Karakaya
Suada Congar
Yasemin Bayazıt

2010
Uzm. Dr. Emel Gökmen
Uzm. Dr. Fatma Sakar Ünver
Feray Çetin
Gönül Akkaya
Uzm. Dr. Gülcan İnhan
Meral Parkan
Nakiye Çapanoğlu
Uzm. Dr. Özdemir Kır
Uzm. Dr. Sevim Turgut
Tülay Sayıta

2012
Prof. Dr. Alis Özçakır
Ayla Döner
Aysema Yüksel
Ecz. Ayşe Efran Yozgat
Ar. Gör. Ecz. Bahar Gürdal
Bilge Sinanoğlu
Prof. Dr. Cengiz Mordeniz
Elif Alın
Ecz. Fatma Henden
Filiz Sınıksaran
Doç. Dr. Gülder Özkan
Ecz. Hülya Süzgün
Doç. Dr. Necla Berktaş
Uzm. Dr. Nesrin Tümer
Ecz. Nilgün Gültekin
Şebnem Yılmaz
Serdar Büyüközer

2013
Arzu Bilgili Demircan
Uzm. Dr. Dilek Bitik
Uzm. Dr. Emel Güler
Emine Şahin
Ferhat Güner
Gülin Arıcan
Hacer Sonal
Hülya Iğnak
Mahmut Şefik Nil
Nida Tüfekçi
Doç.Dr. Öznur Aksakal
Doç.Dr. Rikkat Koçak
Sencer Ünsal
Sevda Bilgin Erk
Ecz. Şima Freedman
Uzm. Dr. Vedia Orhan

2014
Dt. Arzu Baydar
Ayşen Sert
Ayten Kaptan
Dr. Bahattin Uca
Başak Soy
Çağla Işın
Deniz Dinçer
Dr. Dilek Delen
Ecz. Esin Meral
Uzm. Dr. Evrim Akça Kaya
Gül Pekkul
Ecz. Gülay Türel
Ecz. İlknur Sönmez
Jale Bulak
Ecz.Jale Kocabay
Ecz. Kader Güler Saka Ohtanoğlu
Meryem Bilgin
Ecz.Nilgün Yalman
Uzm. Dr. Özgün Başaran Kaya
Dr. Özlem Aktaş
Ecz. Sare Coşar
Ecz. Suna Barın
Dr. Şaban Öztürk
Şermin Seval
Şükran Gökhan
Uzm. Dr. Tahir Akdeniz
Dr. Tijen Acarkan
Uzm.Dr. Ufuk Doğan Kendirci
Ümmehan Şahin
Ecz.Ünzile Kuru
Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan
Dt. Yeşim Eratlı
Ecz. Zeyni İşcan

Ankara Mezunları 2014
Abdullah Faruk Gönüllü
Ecz. Afife Rezzan Çevik
Uzm. Dr. Ayşe Aloğlu
Ecz. Berra Tüfekçibaşı
Ecz. Birsen Coşkunyürek
Uzm. Dr. Burak Çakmak
Ecz. Esen Çankaya
Ecz. Fatma Aydıner
Ecz. Gülizar Yiğiter
Ecz. Gülşah Özşahin
Uzm. Dr. Oya Kale
Ecz. Övünç Anık
Ecz. Serpil Aşar
Sümeyye Altundal
Tacettin İleri
Ecz. Taliha Adalı
Prof. Dr. Zeynep Sümer

2015 Mezunları
Ahun Doran
Almira Üzel

 

HOMEOPATİ DERNEĞİ

TEMEL İLKE, DEĞER VE ETİK KURALLAR

Bu yönetmelik HOMEOPATİ DERNEĞİ’nin tüm üyeleri için bağlayıcı olduğundan, tüm üyeler tarafından anlaşıldığından ve yükümlülüklerinin kamu tarafından doğru kavrandığından emin olmak için Homeopati Derneği şu koşulu koyar:

Homeopati Derneği’nin her bir üyesi bu Meslekî Etik Yönetmeliği’ni okumakla ve kavramakla, ihtiyaç olması halinde ve talep edildiği takdirde Yönetmelik’in temel maddelerini hastalarına açıklayabilmek için bir nüshasını ellerinin altında bulundurmakla bizzat kendileri yükümlüdür.

İÇİNDEKİLER

1.Giriş3

2.Bölüm 1 – Temel prensipler4

3.Bölüm 2 – Hasta/Uygulayıcı İlişkileri5

3.1.Bilgilendirme5

3.2.İzin Alınması5

3.3.Yönlendirmeler6

3.4.Hastanede Tedavi6

3.5.Kayıtlar Ve Kayıtların Korunması7

3.6.Gizlilik Ve Bilgi Paylaşımı7

4.Bölüm 3 – Profesyonel Sorumluluklar7

4.1.Yetkinlik Ve Profesyonel Gelişimde Devamlılık8

4.2.Hasta Yakınları/Diğer İlgili Kişilerle Bağlantıya Geçme9

4.3.Çocuklarda ve Gençlerde Müsade Alma9

4.4.Hastayla İlişkili Materyallerin Uygunsuz Kullanımı9

4.5.Profesyonel Sınırlar10

4.6.Araştırma10

5.Bölüm 4 – Resmi Sorumluluklar10

5.1.Veri Güvenliği11

5.2.Tanıtım ve Medya11

5.3.Potansiyel Yanlış Tanıtma11

5.4.Bildirilmesi Gereken Hastalıklar12

5.5.Hayvanların Tedavisi12

5.6.İş Yerleri12

6.Bölüm 6 – Uygulamaya İlişkin Konular12

6.1.Sağlıkla İlgili Sorunlar12

6.2.Güven İhlali Durumu13

6.3.Şikâyetler13

1. Giriş

Meslekî  Etik ve Uygulama Yönetmeliği’nin amacı, homeopatik uygulamanın bütünlük ve yetkinliğine dair prensipleri ortaya koymaktır. Homeopatlar hastaları ve meslektaşları ile ilişkilerini her zaman dürüstlük ve saygı içinde yürütmelidir. Homeopatlar hastalarının sağlığını desteklemeli ve onları olası zararlardan korumalıdır. Yönetmelik, Homeopati Derneği’nin, kayıtlı öğrenci ve mezunüyelerinden beklediği davranış ve uygulama standartlarını tarif eder. Bir homeopat, Derneğin kayıtlı mezun ya da öğrenci üyesi haline gelerek, Meslekî Etik ve Uygulama Yönetmeliği’ne uymayı, bu yönetmeliğin bağlayıcılığını; Derneğin düzenlemelerine riayet etmeyi ve ona sadık kalmayı kabul eder. Bu Yönetmelik, bir şikâyet bildirilmesi durumunda, kayıtlı mezun ya da öğrenci üyelerininuygulamalarının Homeopati Derneği Etik Kurulu tarafından değerlendirileceği düzlemin temellerini belirlemektedir. Derneğin profesyonel etik prosedürlerinin amacı kayıtlı mezun ya da öğrenci üyelerine karşı, ortaya konan herhangi bir şikâyetin adil, şeffaf ve tarafsız şekilde ele alınmasını sağlamaktır. Yönetmelik’in kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerine rehberlik etmesi, yol gösterici olması ve aynı zamanda kamunun menfaatlerini de koruyucu nitelikle olması hedeflenmiştir. Profesyonel Etik tutum kapsamında, kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin birincil önceliği hastanın, ihtiyaçlarıdır.

Hastaların sağlık uzmanlarına güvenmeye ve kendilerini onlara teslim etmeyi istemeye hakları vardır. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerden yüksek standartlarda dikkat, yetkinlik ve uygulamalar sunmaları beklenir. Homeopatlar, iyi bir hasta/uygulayıcı ilişkisinin temelinin, iki yönlü çalışan iletişim süreci olduğunun bilincinde olmalıdır. Şikâyetlerin çok büyük bir bölümünün temelinde yatan sorun, bu ilişkide meydana gelen yanlış anlamalardır. Dernek, kayıtlı mezun ve öğrenci üye ile potansiyel şikâyet sahibi arasındaki ayrılıkların, resmi bir şikâyet prosedürü başlatılmadan önce, eğer mümkünseuzlaşma yolları ile çözüme kavuşturulmasını önerir. Profesyonel iş yaşamı tabiatının gereği, çoğu görüş, net doğrunun ya da net yanlışın olmadığı ve bir dizi sınırlayıcı yükümlülüğün dikkate alınması gerekebilecek bir platformda ortaya çıkmaktadır. Yönetmelik bu konular üzerine sağlam bir rehberlik sunar ve çatışmaların doğma ihtimalinin daha yüksek olan konulara bilhassa dikkat çeker. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin, tereddütte kaldıkları durumlar yaşadıklarında Homeopati Derneği’ne danışmaları tavsiye edilir. Bu Yönetmeliğin içeriğine ve ilgili tavsiyelere hâkim olmak ve onun gerekliliklerini tatmin edici şekilde hastalarına açıklayabilmek Dernek’te kayıtlı mezun olan her homeopatın ve öğrenci üyenin sorumluluğudur.

 MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ EKİM 2023  | 1

2. Bölüm 1 Temel prensipler

Bu prensipler yol gösterici niteliktedir ve her şeyi kapsaması hedeflenmemiştir. Uygulayıcılar, meslektaşlar ve hastalar arasındaki ilişkinin ciddiyet ve saygıya dayanması beklenmektedir. Dernek’e kayıtlı mezun tüm homeopatların şunlara uyması beklenir:

2.1 Hastanın bireysel ihtiyaçlarını öncelik olarak kabul etmek.

2.2 Hastanın mahremiyetine ve onuruna saygı göstermek.

2.3 Ayrım yapmaksızın herkese adil, saygılı ve düzgün muamele etmek.

2.4 Diğerlerinin görüşlerine saygı göstermek ve kendi görüşlerini dile getirirken başkalarını profesyonel ya da bireysel olarak küçümsemekten kaçınmak.

2.5 Hastaların ve kamunun güvenini kazanmak ve bu güveni korumak üzerek çabalamak.

2.6 Hastayı dikkatle dinlemek ve hastanın kişisel görüşlerine ve kişisel tercihlerini ortaya koyma hakkına saygı duymak.

2.7 Gerekli açıklama ve bilgiyi temin ederek hastaları, kendi sağlıkları konusunda sorumluluk almaya teşvik etmek.

2.8 Hastanın verebileceği tüm geçmiş hikâyeyi, kayıtlı mezun üyeler tarafından verilmiş tavsiye ve uygulanmış tedaviyi ayrıntılı şekilde kaydetmek.

2.9 Hastaların bilinçli seçim yapabilmesi için onlara kapsamlı, net ve tutarlı bilgi sunmak.

2.10 Hastanın mahremiyet ve gizlilik haklarına saygı duymak ve onları korumak.

2.11 Profesyonel bilgi ve beceriler elde etmek ve bunları geliştirmek.

2.12 Yalnızca kendi uzmanlık alanı sınırları dâhilinde çalışmak.

2.13 Endişe, eleştiri ve şikâyetlere kısa sürede ve yapıcı şekilde yanıt vermek.

2.14 Diğer sağlık profesyonellerinin becerilerine saygı duymak ve gerekli olduğu durumlarda onlarla birlikte çalışmak.

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ EKİM 2023 | 2

3. Bölüm 2 Hasta/Uygulayıcı İlişkileri

1.
2.
3.
3.1. Bilgilendirme

3.1.1 Hastaların sağlıklarıyla ilgili kararları bilgilendirilmiş olarak aldıklarından her zaman emin olmak; kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, homeopatik tedaviye başlamadan önce hastalarına gerekli bilgileri eksiksiz ve net olarak vermek zorundadır. Bu bilgiler, tedavinin şekli, ücretler, danışmanlıkimkânları, gizlilik ve kayıtların güvenliği konularında sözlü ya da yazılı olarak verilmelidir.

 3.2. İzin Alınması

3.2.1 Hastanın ya da hastanın resmi temsilcisinin tedaviyle ilgili resmi izni verdiğinden emin olmak;kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler homeopatik tedavinin şekli, alanı ve sınırları hakkındaki gerekli bilgileri tedaviye başlamadan önce ve gerekli durumda tedavi sürecinde eksiksik ve net şekilde vermek zorundadır. İznin geçerli olabilmesi için şu kurallar dâhilinde verilmiş olması zorunludur: a) Gönüllü olarak. b) Doğru şekilde bilgilendirilmiş bir kişi tarafından. c) Söz konusu müdahaleye izin verme yetkinliğine sahip bir kişi tarafından.

3.2.2 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, ayrıca tamamlayıcı diğer tedavi türlerini de sunabilirler. Başka bir tedavi sunulduğu durumda, kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler tedaviye başlamadan önce hastayı tedaviyle ilgili bilgilendirmeli, kendisinin alandaki ilgili vasıflarını, herhangi bir ilgili kuruma ait kayıt bilgilerini ve farklı bir Uygulama Yönetmeliği’nin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durumu bildirmek zorundadır. Uygulama başlamadan önce, tedavinin her bir ayrı bölümü için ayrı ayrı izin alınmalıdır.

 3.3. Yönlendirmeler

3.3.1 Diğer bir uygulayıcıya yönlendirmeler her durumda hastanın izni alınarak yapılmak zorundadır. Uygulayıcı kendi bilgisi dâhilinde, yönlendirme yaptığı uzmanın gerekli yetkinliğe sahip olduğundan ve uygulama yapmaya yetkisi olduğundan emin olmalıdır.

3.3.2 Hastalar, homeopata yönlenmeyi kendi iradeleriyle gerçekleştirebilirler ve böyle bir durumda hasta bağlı olunan pratisyen hekim ya da bir diğer uzmanın konuyla ilgili bilgilendirilmesinin önemini vurgulayarak konuyu tartışmaya açabilir. Reçete edilmiş ilaçlarda yapılacak her türlü değişimin sorumluluğu hastaya ve reçeteyi yazan uygulayıcıya aittir.

3.3.3 Hastalar bir pratisyen hekim tarafından yönlendirilebilir, bu durumda sözkonusu hastanın tüm klinik sorumluluğu ilgili pratisyen hekime aittir.

3.3.4 Hastalar, bir başka homeopat ya da sağlık uzmanı tarafından yönlendirilebilir ve böyle bir durumda bu yönlendirmenin detayları yazılı notlarda kayıt altına alınmalıdır.

3.3.5 Eğer hasta, kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin, bir pratisyen hekim ya da bir diğer sağlık uzmanıyla iletişime geçmesine müsade etmezse, hastanın bu seçimine saygı gösterilmeli ve durum notlarda kayıt altına alınmalıdır.

3.3.6 Tedavide süreklilik önemlidir. Eğer yeni bir hasta geçen altı ay içinde bir diğer homeopat tarafından tedavi edildiğini bildirirse hastadan, önceki homeopattan sözkonusu tedavinin detaylarını öğrenmek üzere izin istenmelidir. Eğer hasta gerekli izni vermezse, sözkonusu reddetme kayıtlara geçirilmeli ve hasta, bu durumun tedaviyi olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçları olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

3.4. Hastanede Tedavi

3.4.1 Bir hastanın homeopatik tedaviye, klinik ortamında (ör. hastane ya da bakım evi) başlanması ya da tedavinin buralarda sürdürülmesini talep etmesi durumunda, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye,hastayı ya da hasta yakınını tüm klinik sorumluluklar konusunda bilgilendirmelidir. Homeopat, tedaviye başlamadan önce hastayı bunlarla ilgili yazılı olarak bilgilendirmeyi ve onay almayı isteyebilir.

3.5. Kayıtlar Ve Kayıtların Korunması

3.5.1 Homeopatlar, notlarında hastalarının isim, adres, doğum tarihi ve telefon numaralarını ve bağlı bulundukları pratisyen hekimin iletişim bilgilerini bulundurmak zorundadır. Eğer hastanın bağlı bulunduğu bir pratisyen hekim yoksa bu bilgi de notlarda kapsanmalıdır. Görüşme isterse elektronik ortamda, telefonda ya da yüzyüze yapılmış olsun, tüm olgu notları açık, okunaklı, geçerli olmalıdır. Notların güncelliği korunmalı ve olgunun seyriyle ilgili, örneğin verilen tedavi, tavsiye, hastanın bir önceki ziyaretinden beri durumun iyiye ya da kötüye gidip gitmediği ya da herhangi bir değişiklik olup olmadığı gibi tüm bilgileri barındırmalıdır. Bu, hastanın tedavisi için önemli ve kayıtlı mezun ya da öğrenci üyeler için de, bilhassa herhangi bir şikayet ya da yasal soruşturma sözkonusu olduğu zamanlar için büyük bir gerekliliktir. Tüm notlar görüşme sırasında alınmalı ya da görüşmenin hemen sonrasında (genellikle aynı gün içinde) tamamlanmalıdır. Notlar, son görüşmeden itibaren en az beş yıl boyunca ve çocuklarda da on sekizinci doğum gününü izleyen beş yıl boyunca saklanmalıdır.

3.5.2 Hasta Hakları Yönetmeliği (01.08.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23420) kapsamında bir hasta kendi sağlık kayıtlarına erişim hakkında sahiptir. Erişim başvurusu yazılı yapılmalıdır. Hasta kayıtları inceleyebilir ya da bir kopyasını talep edebilir. Kopya kırk iş günü içinde, fakat mümkün olduğu durumlarda daha kısa sürede, sunulmalıdır. Hastaya zarar vermeyeceği ve üçüncü kişiyle ilgili bilgiler içermediği sürece tüm bilgiler hastaya verilmelidir. (Bunun için uygun bir ücretlendirme yapılabilir). Eğer hasta, kayıtlarının bir başka homeopata ya da doktora gönderilmesini talep ederse hastanın, kayıtlarının bir başka uzmana gönderilmesine dair yazılı talebininin homeopata ulaşmasından sonra makul bir süre içinde kayıtların kopyası çıkarılmalı ve postalanmalıdır. Kayıtların orijinal halinin, 3.5.1. maddede belirtildiği şekilde korunması gereklidir.

3.6. Gizlilik Ve Bilgi Paylaşımı

3.6.1 Hasta, kişisel bilgilerinin paylaşılmasına yazılı olarak izin vermediği ya da bilgilerin yasal gerekçeler sebebiyle paylaşılması gerekmediği sürece kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hasta bilgilerinin güvenli ve gizli şekilde saklanacağını garantiye almak zorundadır.

3.6.2 Şu durumlar haricinde gizlilik her zaman korunmak zorundadırHomeopat bir mahkeme ya da bir diğer resmi otorite kararı ile karşılaştığında. Böyle bir durumda yalnızca kararda kapsanan kadar bilgi paylaşılmalıdır • Kamu menfaatleri sözkonusu olduğunda. Böyle bir durumda topluma karşı olan sorumluluk, hastaya karşı olan sorumluluktan üstün kabul edilir. Bu çoğunlukla hasta, kendisini ya da başkalarını risk altına soktuğu durumlarda gerçekleşir.

3.6.3 Kayıtlı mezun ya da öğrenci üyeler, rapor yazımında, formları ya da sertifikaları doldururken ve imzalarken ya da mahkeme veya heyet karşısında kanıt sunması gerektiğinde hatasız ve gerçekçi olmak zorundadır.

 MESLEKI ETIK YÖNETMELIĞI EKİM 2023 | 3

 4. Bölüm 3 Profesyonel Sorumluluklar

 4.

4.1. Yetkinlik Ve Profesyonel Gelişimde Devamlılık

4.1.1 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, profesyonel yetkinliklerinin sınırlarının bilincinde olmak ve gerekli olduğu durumlarda hastayı, yetkinliğine güvendikleri bir diğer uzmana yönlendirmek zorundadır.

4.1.2 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, klinik becerilerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve değerlendirmeli, profesyonel eğitimlerle temel bilgilerini arttırmalı ve kişisel gelişimlerini desteklemelidirler.

4.1.3 Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin profesyonel tutum ve yetkinliklerine dair herhangi bir şikâyet konusu dinlenirken, üyenin sürdürmekte olduğu profesyonel gelişiminin sürekliliğine dair kanıtlar dikkate alınır. Profesyonel Uygulamalar

4.1.4 Hasta reçete edilen tüm remedilerin adını bilme hakkına sahiptir ve homeopat da bu bilgiyi sunmakla yükümlüdür. Hastanın remedi ismini bilhassa öğrenmeyi istememesi halinde, bu durum homeopat tarafından notlarda kayıt altına alınmalıdır.

4.1.5 Yazılan her bir reçete için kullanma talimatları net olarak verilmelidir.

4.1.6 Görüşme sırasında hastanın saygınlığı ve mahremiyeti korunmalıdır. Hastalar muayene ya da tedavi için kıyafetlerini çıkarmaları gerekebileceği konusunda önceden bilgilendirilmelidir.

4.1.7 Hasta kıyafetlerini çıkarır ve giyerken gözlemlenmemelidir.

4.1.8 Homeopat hastaya şu durumlarda bir refakatçi talebi olup olmadığını sormalıdır:

Bilhassa mahrem bölgelerdeki kıyafetleri çıkarmanın gerekli olduğu durumlarda.

Hasta 18 yaşın altındaysa.

Hasta ehil değilse.

Hasta kendi evinde tedavi oluyorsa. Hasta, muayene için sözlü müsade vermelidir ve bu homeopat tarafından kayıt altına alınmalıdır. Eğer bir refakatçi kullanılacaksa kişinin ismi kayıt edilmelidir. Refakatçi, görevli personelden birisi, hastanın bir arkadaşı ya da yakını olabilir.

4.1.9 Reçete edilen ilaçta değişiklik yapma sorumluluğunun, hasta ile reçeteyi yazan kişiye ait olduğu unutulmamalıdır.

4.1.10 Eğer uygulayıcı rutin çalışma saatleri içinde 24 saatten uzun bir süre yerinde olmayacaksa hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri çok net biçimde yapmakla yükümlüdür. Eğer bir vekil kullanılması gerekirse vekil olarak kullanılacak kişinin nitelikli ve güvenilir olduğundan emin olmak kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin sorumluluğudur.

 4.2. Hasta Yakınları/Diğer İlgili Kişilerle Bağlantıya Geçme

4.2.1 Bir hastanın aile fertlerinden biri, bir arkadaşı ya da hastayla ilgili bir diğer kişi kayıtlı mezun ve öğrenci üye ile iletişime geçerse, hasta bilgilerinin gizliliğini ve hastanın isteklerini ihlal etmemek kaydıyla bu kişilerin kaygılarını dikkatle dinlemek, kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin sorumluluğudur. Vekâlet yetkisine sahip olmadıkları sürece hasta adına bu kişilerden tedaviyle ilgili hiç bir talimat alınmamalıdır.

4.3. Çocuklarda ve Gençlerde Müsade Alma

4.3.1 Uygulayıcı, bir çocuğun muayenesine ya da tedavisine başlamadan önce geçerli izni aldığından emin olmalıdır. Çocuklarda müsade alma durumları için aşağıdaki bilgi yalnızca bir özet niteliğindedir. Eğer yeterli bilince sahipse 18 yaş altındaki bir çocuk tedavi için kendisi izin verebilir.Bu, profesyonel değerlendirme ile ilgili bir konudur. Fakat homeopatlara, mümkün olan tüm durumlarda çocuğun ebeveynlerin konuya dâhil edilmesi kuvvetle tavsiye edilir.

er 18 yaş üstündeki bir çocuk muayene ve tedavi için izin vermişse, ebeveyn bu izne karşı çıkamaz.

Eğer çocuk izin verme kapasitesinde değilse bu durumda homeopatın ebeveyn(ler)den izin alması gereklidir.

18 yaşındaki bir çocuk bir yetişkin olarak tedavi edilebilir ve kendi sağlığı konusunda kendisinin karar verebileceği kabul edilir.

Yeterliliği olmayan 18 yaşında bir çocuk izin veremez ve iznin ebeveyn(ler)den alınması gerekebilir

Eğer homeopat, 18 yaş altındaki bir çocuğun tehlikede olduğuna inanırsa ilgili Sosyal Hizmetler Birimi’ne danışmak için başvuruda bulunmalıdır.

4.4. Hastayla İlişkili Materyallerin Uygunsuz Kullanımı

4.4.1 Kayıtlı mezun ve öğrenci üye, görüşmenin her türlü kısmında görsel kayıt tutmak için hastadanyazılı izin almak zorundadır. Müstehcen, uygunsuz ya da pornografik olarak değerlendirilebilecek film ya da video çekimi yapmaktan ya da kayıt amaçlı diğer dijital teknik, materyal ya da imajların kullanımından kaçınılmalıdır.

4.4.2 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hastayla ilgili film, ses kaydı ya da dijital görüntülemeyi yalnızca hastanın sözkonusu spesifik kayıt tekniği için net, bilinçli ve yazılı izni alındıktan sonra yapabilir. Materyal yalnızca mahremiyete uygun bir ortamda kullanılabilinir. Hastaya materyalin ne amaçla kullanılacağına dair açık ve net bilgi verilmelidir.  Verilen izin istendiği an geri çekilebilir. Hasta izin vermesi için baskıya maruz bırakılamaz. Eğer kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, materyali belirtilen amaç dışında farklı bir amaçla kullanmak isterse bu spesifik duruma dair ek izinlerin hastadan alınması gereklidir.

4.5. Profesyonel Sınırlar

4.5.1 Bir homeopat cinsel ya da başka herhangi bir kapsamda profesyonel sınırları ihlal edemez. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin bir hasta, öğrenci ya da süpervizöre yakınlık göstermesi ya da ilişkiye girmesi asla uygun değildir. Bu türden bir ilişki, güven ilişkisi için zedeleyicidir. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, profesyonel ilişkilerin korunduğundan her zaman emin olmalıdır.

4.5.2 Bir homeopat, hastalarının, kendisine doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayacak herhangi bir hediye ya da para sunmasını, ödünç vermesini ya da vasiyet etmesini teşvik etmemelidir. Fakat hastanın kendisi ya da yakınları tarafından talep edilmeksizin verilen mütevazı hediyeleri kabul edebilir: bu, homeopatın yaptığı reçetelendirmeyi, verdiği tavsiyeleri, yönlendirmeleri ya da uyguladığı tedavi biçimini etkileyemez ya da etkiliyor gibi görülemez ve – homeopatlar etkilerini hastalar ya da hasta yakınları üzerinde hediye vermeleri için baskı yaratmak ya da ikna etmek üzere kullanamazlar.

4.5.3 Eğer bir homeopat bir hastadan ya da hasta yakınından hediye ya da miras alırsa bunun, hastalarının güvenine ve mesleğin kamudaki güvenine vereceği zararı göz önünde bulundurmalıdır. Bir homeopat, güvenin suistimal edilmesi şeklinde yorumlanabilecek hediyeleri ve mirası reddetmelidir.

4.5.4 Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bu tür bir potansiyel zor durumla karşılaşması halinde tavsiye için süpervizyon desteğine ya da Derneğin Profesyonel Etik Kurulu’na başvurması önerilir.

4.6. Araştırma

4.6.1 Araştırma yürütecek kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin güncel araştırma kuralları, araştırma kanunları ve tüm ilgili yasal sorumluluklar konusunda bilgili olması ve bunlara riayet etmesi zorunludur.

4.6.2 Her türlü homeopatik “proving” araştırmasında yer almayı kabul eden kişilerin hepsine,hastalarla aynı bakım ve süpervizyon sunulmak zorundadır.

MESLEKI ETIK YÖNETMELIĞI EKİM 2023 | 4

5. Bölüm 4 – Resmi Sorumluluklar
5.
5.1. Veri Güvenliği

5.1.1 Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması durumunda kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyması gereklidir. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kanun Numarası : 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete : 7/4/2016)  

5.1.2 Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na ve diğer ilgili düzenlemelere uymak için hastanın tüm tedavilerine dair tam ve açık kayıt tutulur ve hastanın son görüşmesinden sonraki beşl ya da çocuk hastalarda onsekizinci doğum gününü izleyen beş yıl boyunca saklanır ve korunur.

5.1.3 Yasaya uygun çerçevede hastalar kayıtlarına erişme hakkına sahiptirler. Bir hasta, kayıtlarının bir kopyasını almak isterse kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, bunun için bir ücret uygulama hakkına sahiptir. Notların aslı homeopata aittir. 3.5.2 numaralı maddeye bakınız.

5.2. Tanıtım ve Medya

5.2.1 Üyeler, çalışmalarıyla ilgili yanlış yönlendirici tanıtım yapılmadığı ve bilgi verilmediğinden emin olmalıdır. Tanıtım dürüst, uygun, legal ve gerçekçi olmalı, ve belediyeler kanunuyla ve diğer mesleki yönetmelik hükümlerine, Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliklerine ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na uygun olmalıdır.

5.2.2 Profesyonel tanıtım gerçekçi olmak zorundadır ve yanlış yönlendirme ya da aldatma amacı taşıyamaz ya da gerçekçi olmayan veya abartılı iddialarda bulunamaz. Tanıtım bazı özel konulara vurgu yapabilir fakat bu konularda üstünlük iddia edemez ya da profesyonel meslektaşları ya da diğer uzmanları yeremez. Hiçbir hastalıkla ilgili üstü açık ya da kapalı olarak iyileştirme vaadinde bulunamaz. Tüm araştırmalar dürüstçe ve açıkça, abartılmadan sunulmalıdır; tüm spekülatif teoriler bu şekilde değerlendirilecek ve reddedilecektir.

5.2.3 Tanıtımın içeriği ve tanıtımın ortaya konuş biçimi hiçbir hastayı, kayıtlı mezun ya da öğrenciüyelere danışmak ya da tedavi talep etmek yönünde baskı altına alıcı nitelikte olamaz.

5.2.4 Hiçbir kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, Dernek’teki üyelik statüsünü tanıtım yapmak ya da bir ürün veya remedinin promosyonunu yapmak yolunda kullanamaz.

5.3. Potansiyel Yanlış Tanıtma

5.3.1 ‘Doktor’ unvanının kullanmanın, ilgili kişinin T.C.de kayıtlı mezun bir tıp doktoru olduğu ya da olacağı yönünde yanlış bir izlenime yol açabileceği durumlarda bu kullanımdan uzak durulmalıdır.

5.3.2 Çalışanların, Hemşireler ve Ebeler Derneği’ne kayıtlı ya da resmi olarak tanınan bir diploma sahibi olmadıkları sürece ‘Hemşire’ olarak tanıtılması söz konusu olamaz.

5.3.3 Açık açık ya da ima etme yoluyla, yazılı ya da sözlü olarak, herhangi bir ismi konmuş hastalığın tedavisini gerçekleştirmeye yönelik iddialardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

5.4. Bildirilmesi Gereken Hastalıklar

5.4.1 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, Halk Sağlığı hakkındaki yönetmelik ve tebliğler (20 Mart 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ve 20.05.2015 tarihli Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ) kapsamında bildirilmesi gereken hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve hastanın semptomlarının bu tür hastalıklarla ilişkili olabileceğini düşündükleri durumlarda hastayı, doktorlarıyla görüşme konusunda yönlendirmeli ve ilgili pratisyen hekime bu konuyu yazılı olarak bildirmelidirler.

5.5. Hayvanların Tedavisi

5.5.1 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hayvanların homeopati ile tedavisi ile ilgili yasalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve onu takip etmelidir.

5.6. İş Yerleri

5.6.1 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeleri, iş yerleri ve personel güvenliği konusundaki ulusal ve yerel yönetmelik ve uygulamalara uymak zorundadır. İş yerleri, ekipmanlar ve ilaçlar kullanıma elverişli, hijyenik ve güvenli koşullarda bulunmalıdır.

5.6.2 Hasta kabul yerleri ve çalışma koşulları, güncel şartlara uygunlukları açısından düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, ister çalışan, ister işveren ya da serbest çalışan olsun, Sağlık ve Güvenlik mevzuatı (29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği) ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamındaki sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

MESLEKI ETIK YÖNETMELIĞI EKİM 2023 | 5

6. Bölüm 6 Uygulamaya İlişkin Konular
6.
6.1. Sağlıkla İlgili Sorunlar

6.1.1 Eğer bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin zihinsel, duygusal veya fiziksel sağlığı bozulursa ve bu durum hastaları risk altına sokuyorsa, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, hasta menfaatlerini korumak üzere çalışmalarını ne şekilde şekillendirebileceği ile ilgili profesyonel destek aramak ve yönlendirmeleri izlemek zorundadır. Çalışmayı bırakmak ya da çalışmaya uygunluk teşkil edebilmek için profesyonel süpervizyon almak gerekli olabilir. Eğer söz konusu olan durum buysa kayıtlı mezunya da öğrenci üye, ilgili süpervizörü özel bir görüşmeyle bilgilendirmelidir. Eğer bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bir diğer kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin zihinsel, duygusal ya da fiziksel sağlığıyla ilgili endişelere sahipse, gerekli yönlendirmeleri almak üzere Profesyonel Etik Kuruluna başvurmalıdır.

6.1.2 Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin emeklilik, hastalık ya da ölümü durumunda hastaların bilgilendirilmesi ve izinleri alınmak suretiyle, hasta notlarının yeni homeopata aktarılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir.

6.2. Güven İhlali Durumu

6.2.1 Herhangi bir nedenle karşılıklı güven ilişkisi zarara uğradığı zaman kayıtlı mezun ya da öğrenciüye veya hasta, profesyonel ilişkiyi sona erdirebilir. Bunun olması durumunda kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, hastanın istemesi halinde bir diğer homeopatik tedavi kaynağının mevcut olduğundan emin olmalıdır. Hastanın rızasıyla, yeni homeopat derhal hastanın sorumluluğunu almak üzere olgu ileilgili en doğru şekilde bilgilendirilmelidir.

6.3. Şikâyetler

6.3.1 Derneğin standartlarına göre eğitim almış ve bu Yönetmelikteki kurallara uyan homeopatlar, homeopatiyi güvenli şekilde, yetkin ve etik olarak uygulayabilirler. Diğer yandan, eğer herhangi bir nedenle homeopatik uygulama şüphe yaratmışsa ve sorun söz konusu kayıtlı mezun ya da öğrenci üye ile şikâyette bulunan kişi arasında uzlaşma yoluyla çözülememişse konu Derneğe aktarılmalıdır.

6.3.2 Hastalar, kamu üyeleri, diğer uzmanlar ve Derneğe kayıtlı mezun kişiler, bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin kendilerini bu Yönetmelik’e uygun olmayan şekilde tedavi ettiğini ya da davranış sergilediğini düşünmesi halinde Dernek’in Profesyonel Etik Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

6.3.3 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyeler, hastalarının, tedavileriyle ilgili sıkıntılarını ne şekilde dile getirebileceklerine dair açık ve net bilgiye sahip olduklarından emin olmalıdır. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, bir şikâyeti doğrudan kendisi ele alırken hızlı ve yapıcı olmalı, hastanın yararını önceliğe koymalı ve daha ileri düzeyde bir araştırmanın gerekmesi halinde tam bir işbirliği içinde olmalıdır.

6.3.4 Eğer bir hasta, kendisine gösterilen ilgide bu Yönetmelik kapsamına giren açık bir başarısızlık bildirirse, ciddi bir araştırma ve neler olduğuna dair duyarlı bir açıklama ile karşılanmak hastanın en tabii hakkıdır. Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, durumun düzeltilmesi ve telafinin sağlanması için gerekli olan girişimlerde bulunmalı, gerekli durumda özür dilemeli ve aynı şeyin tekrar yaşanmaması için tedbir alınmasını sağlamalıdır.

6.3.5 Kayıtlı mezun ve öğrenci üyelerin en baştan itibaren atılan adımların, Derneğin profesyonel etik süreçleri ile uygunluk içinde olduğundan emin olmaları kuvvetle tavsiye edilir.

6.3.6 Derneğin usûl ve yetkileri, hastalar, kamu üyeleri, diğer uzmanlar ya da Derneğin kayıtlı mezunve öğrenci üyelerinin görevi kötüye kullanmaya karşı iddia sunabilmesi ve şikâyete konu olan kayıtlı mezun veya öğrenci üyenin de sözkonusu iddiaya yanıt verebilmesi hakkını korumak üzere bir mekanizma sunmaktadır.

6.3.7 Bir kayıtlı mezun ya da öğrenci üyenin davranışları, bir homeopat olarak kendi itibarını ve/veya homeopatinin itibarını zedeliyorsa konu, değerlendirmeye açılmak üzere Etik İnceleme Kurulu’nun dikkatine sunulabilir. Etik İnceleme Kurulu yönetmeliğinde, şikayet prosedürü aşağıda verilen 4 madde başlığı altında yönetilebilir.

6.3.7.1 Birinci aşamada, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye ile şikâyette bulunan kişi arasında yaşanan problem, uzlaşma yoluyla herhangi bir yasal süreç işletilmeden çözülebilir. Ardında anlaşmaya varıldığında, kayıtlı mezun ya da öğrenci üye Kayıtlı mezun ya da öğrenci üye, durumun düzeltilmesi ve telafinin sağlanması için gerekli olan girişimlerde bulunmalı, gerekli durumda özür dilemeli ve aynı şeyin tekrar yaşanmaması için tedbir alınmasını sağlamalıdır.

 6.3.7.2 İkinci aşama, birinci aşama belirtildiği gibi çözüme ulaşılmadığında gerçekleşir.

Şikayetçi birinci aşamayı uygulamamayı ve bunun yerine ise yazılı bir şikayette bulunmayı tercih edebilir.

Bu durumda, tüm adımların yazılı bir kaydı alınır. Yapılan tüm şikayetler taraflarca imzalanır ve yazılı bir rapor hazırlanır. Adımlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

 a) Şikâyetçi ile birlikte olası bir yanlış anlaşılmayı önlemek için ileri sürülen şikâyetin ayrıntılarınetleştirilir, şikayetin yazılı kaydı imzalanır.

b) Mümkün ve uygun olduğunda, karşılıklı olarak kabul edilebilir ise uzlaşmaya gidilmesi talep edilebilebilir.

c) Mevcut tüm kanıtları topladıktan sonra, sonuçları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak adına

durumu gösteren yazılı bir rapor sunulur.

 6.3.7.3 Üçüncü aşama, her iki tarafın da yazılı raporlara verilecek cevapların beklenmesini içerir.

Üçüncü aşamadan sonra, her iki taraf da hala aynı fikirdeyse, çözüme ulaşmak adına kayıtlar alınmaya devam edilir ve gereğinin yapılması beklenilir.

 6.3.7.4rdüncü aşamada, üçüncü aşama başarısız olursa bir sonraki aşamaya aşağıda belirtildiği gibi devam edilebilir.

a) İlgili şikayet, Etik İnceleme Kurulu’na bildirilir.

b) İlgili taraflara yazılı olarak bilgilendirme yapılabilir.

 Etik İnceleme Kurulu’nun ileteceği yazılı bilgi,

 a) Cevaplanacak bir durum olmadığına karar verirse, nedenini açık bir şekilde yazılı olarak bildirilir.

b) Daha fazla bilgi edinmek için Etik İnceleme Kurulu’na başvurulması istenebilir.

c) Etik İnceleme Kurulu, şikayetçiyi haklı bulur ise karşılıklı olarak her iki tarafın da uzlaşmaya varabilmesi için arabuluculuk yapabilir.

d) Eğer şikayetçi uzlaşmak istemez ise, Etik İnceleme Kurulu tüm ilgili tarafları yazılı olarak bilgilendiren resmi süreçleri başlatabilir.

MESLEKİ ETİK YÖNETMELİĞİ EKİM 2023  | 6

www.homeopatidernegi.org

EKİM 2023.

Sayfa 2 / 2

Homeopati Derneği Logo

Derneğimiz Homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak,bu alanda tedavi hizmeti vermek uzmanı yetiştirmek ve araştırmalar yapmak amacıyla 2007 de kurulmuştur.

Salı->Pazar : 10:00-18:00
Pazartesi : KAPALI

+90 212 244 92 04
+90 535 082 44 09

bilgi@homeopatidernegi.org

GÜMÜŞSUYU - TAKSİM
ÖMER AVNİ MAHALLESİ EMEKTAR SOKAK 24/5

Homeopati Dernegi