Lütfen Bekleyin


Homeopati Kitapları


 0001

Beden Dili ve Homeopati Konulu bu mütevazı çalışmamızı okurlara sunmaktan son derece hoşnut ve mutluyuz .

Hasta ‘ekstra’ bir insandır.  Bu cümle anormal ve tuhaf gelebilir ama enine boyuna doğrudur.  Hasta bütün kişilik, davranış, eylem vs  yönleriyle tipik bir insandır  ama tüm bu yönlerinin hastalık adı verilen morbifik  enerji nedeniyle normalden sapması onu farklı kılar ve ekstra bir şey ekler.

 

    Vaka sürecinin başladığı yer hekimin muayene odası değildir.  Süreç kliniğin bekleme odasında başlar.  Hastanın bekleme odasında sergilediği ifadeler bireysel doğal ve engelsizdir ve hekime vakanın anahtarını sunabilir.  Bu nedenle hekimin kliniğini bu işaretleri hastanın sözlü mesajları ve sözsüz jestlerine açık ve duyarlı tutması gerekir.  Bekleme odasında hazır bulunan eğitimli ve meraklı bir asistan ve resepsiyon görevlisi bu işi başarıyla yapabilir.  Bu ilk jestler ya da mesajlar hastanın Hekim karşısındaki jestleri ve mesajları ile karşılaştırılabilir.  Resepsiyon görevlisi karşısında başat ve eksantrik bir varlık olan hasta genellikle hekimin karşısında yumuşak ve uysal bir insana dönüşür.  Hekimin gözlemi hastayı gördüğü anda başlar muayene odası vaka’nın Hekim tarafından derinlemesine incelenmeye başladığı yerdir.

 

Hasta öyküsünü sadece sözcüklerle değil onlara eşlik eden tüm bedeni ile anlatmaya başlar.  Yüz ifadeleri, el ve ayak jestleri, duruş değişiklikleri ve göz hareketleri belirgin hale gelir ve hekime gizli mesajları iletir.  Hasta aynı anda hem konuşulan hem de konuşulmayan dilin yeni ufkuna girer.  İnsan sözcüklerini kontrol edebilir Ama bedensel ifadelerini kontrol edemez bunlar her zaman engelsizdir ve açık gerçeği yansıtır.  Beden sözlü olmayan beynin egemenlik alanında neyi olduğunu uysal şey ifade eder Hastanın jestleri akışkanlık kazanır Böylelikle içsel hisler dışsal ifadeleri düzenler Eller parmaklar baş gözler yüz veya ayaklar bedenimizin tüm parçaları içteki dili konuşmaya başlar.

 

beden diline yeterince ilgi gösteriyor muyuz? Onu görmek kavramak ve klinik pratiğimizde kullanmak için ayrı bir vizyona sahip miyiz?  iletişim alanındaki araştırmalar beden dilinin çokça kullanıldığını göstermiştir.  Buna göre iletişim izin %35’’i sözlü yüzde 65 işi sözsüzdür.    verilerinizin  % 65lik kısmını bu kadar zengin olmasına rağmen göz ardı mı ediyoruz? Bütünlük temelinde önerilerde bulunurken sadece kendimizi mi kandırıyoruz? Gerçekten holistik danışmanlar mıyız yoksa rutin danışmanlardan bir farkımız yok mu?

 

Homeopatinin önerdiği bütüncül ve dinamik bakış, kendi alanında bütün olası holizm açılarını birleştirmemiize yardımcı olur çeşitlilik taşıyan bu entegrasyonlar nedeniyle homeopatinin yapısı karmaşık ve çok boyutlu hale gelse de bilimimizi daha rafine mantıksal ve gerçekten holistik kılmak için önemli bir rol oynar.

 

Hahnemann Benzerler Yasasını formüle etmiştir. Bu temel yasayı Potantize etme,  minimum doz ,bütünlük, bireyselleştirme ve sağlıklı insanlar üzerinde kanıtlama doktrini ile harmanlamış ve aksi halde kusurlu ve eksik kalacak mevcut Tıp biliminde kusursuz ve güçlü bir şifa sanatı yapısı inşa etmiştir.  Yaşamsal güç kavramını da ekleyerek bu yapıya son dokunuşu tamamlamıştır.  Nihayetinde insanlığın problemlerini bir çözüm olarak homeopatiyi ikna edici bir araç haline getirmiştir.  Bütünsellik anlayışı sayesinde bilimi daha esnek ve tüm rasyonel yaklaşımları kucaklamayı uygun kılmıştır. Bir başka deyişle homeopati sürekli genişler.

 

Sentez entegrasyon aracılığıyla yeni bir yaratımdır.  Fenomenolojik Yaklaşım sergileyerek içkin çelişkileri ulaştırır ve gizli ruhu kavrar.  bilinç ile bağlantı kurar ve fiilen özü yansıtır.

 

Tüm homeopati süreci transandantal fenomenoloji’dir.  Fenomenleri bilinçli deneyim aracılığıyla keşfeder deneyimin önemli özelliklerini ve deneyimlenen şeyin özünü kullanır.

 

Beden dili zihin ve bedenin kesişme noktasıdır zihin ve bedenin işleyişini dinamik bir biçimde bütünleştiren canlı bir sentezdir. Kuvvet ve hız bakımından daha etkili olan zihin belirleyicidir. Zihin dikte eder beden itaat eder. Beden zihni ifade eder. Beden akıllıdır bedenin milyonlarca hücresi kusursuz bir uyum ve birlik içinde işlev gösterir. Hepsi kendi kapsam ve limitini bilir hepsi işlev  form ve yapı sınırlarını bilir. Büyük insani laboratuarı doğumdan ölüme kadar sağlıklı halde homeostatis  tutar.  Beden akıllı olduğu için ne zaman ve nasıl reaksiyon göstereceğini bilir .

Homeopati Derneği Logo

Derneğimiz Homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak,bu alanda tedavi hizmeti vermek uzmanı yetiştirmek ve araştırmalar yapmak amacıyla 2007 de kurulmuştur.

Salı->Pazar : 10:00-18:00
Pazartesi : KAPALI

+90 212 244 92 04
+90 535 082 44 09

bilgi@homeopatidernegi.org

GÜMÜŞSUYU - TAKSİM
ÖMER AVNİ MAHALLESİ EMEKTAR SOKAK 24/5

Homeopati Dernegi